top of page
Seara No.1.png

เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของคุณ...
ด้วยบริการ Free WiFi 

 ง่าย มีประสิทธิภาพ และ เข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น 

Seara No.2.png

เกี่ยวกับเรา

แพลตฟอร์มบริหารจัดการระบบ WIFI ที่เปลี่ยนการให้บริการ Free WIFI ให้เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อธุรกิจของคุณ รองรับการจัดเก็บข้อมูลตาม พรบ คอมพิวเตอร์ และ PDPA 

พัฒนาโดยทีมงานมืออาชีพภายใต้มาตรฐาน ISO29100 

ความสามารถเด่นของระบบ

d.png

PORTAL BUILDER

รองรับการยืนยันตัวตนได้หลายรูปแบบ

ควบคุมนโยบายการให้บริการ

Untitled-1.png
d.png

DATA ANALYTIC

เก็บและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน

รองรับ พรบ. คอมพิวเตอร์และ PDPA

Tablet_Pro_Mockup_4_.png
Asset 4.png
Tablet_Pro_Mockup_9_.png
Asset 1_2x.png
91374.png
Asset 2.png
d.png
สร้างหน้า login.png
Seara No.3.png

A SAMPLE CUSTOMER JOURNEY

Asset 1_2x.png

Support Hardware 

support hardware
Untitled-1.png

Usage example

ต้องการทดลองใช้งาน

 คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน 

 • Seara เหมาะกับธุรกิจแบบใด?
  หากคุณอยู่ในธุรกิจที่ต้องการให้บริการ Free WIFI กับลูกค้า เช่น โรงแรม โรงพยาบาล อพาร์ทเม้น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า Seara สามารถช่วยคุณเปลี่ยนบริการ Free WIFI ให้เป็นเครื่องมือทางการตลาด โดยจัดเก็บและวิเคราะห์ พฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถที่จะทำให้บริการของคุณถูกต้องตาม กฎหมาย พรบ คอมพิวเตอร์ และ PDPA ได้อีกด้วย
 • หากต้องการใช้งานระบบ Seara จะต้องทำอย่างไร ?
  การใช้งาน Seara มีขั้นตอนดังนี้ 1. ต้องมีอุปกรณ์ WIFI Access Point หรือ Gateway Router ที่รองรับการทำงานร่วมกับ Seara ได้ เช่น Microtik , Aruba Instant On access Point เป็นต้น หากท่านไม่แน่ใจสามารถติดต่อสอบถามทาง Chatbox ได้เลยครับ 2. ซื้อ Subscription สำหรับใช้งานระบบ Seara 3.ตั้งค่าอุปกรณ์มายัง Seara Cloud และเริ่มใช้งานระบบ
 • Seara มีรุปแบค่าบริการเป็นอย่างไร ?
  ระบบคิดค่าบริการได้ 2 รูปแบบคือ 1) คิดตามจำนวน Access Point ที่ใช้งานต่อปี โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน 2) คิดตามจำนวน ผู้ใช้งานที่ออนไลน์พร้อมกันในระบบ (Concurrents Session) ทั้งนี้สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอใบเสนอราคาได้ครับ
 • สามารถขอทดสอบการใช้งานไหม ถ้าต้องการทดสอบต้องทำอย่างไร?
  สามารถลงทะเบียนเพื่อขอทดสอบการใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการทดสอบระบบทั้งนี้ทางผู้ทดสอบจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ Hardware ที่สามารถทำงานร่วมกับ Seara ได้มาเพื่อทดสอบใช้งาน ถ้าต้องการทดสอบใช้งานสามารถคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนได้เลยครับ
 • หากมีร้านค้าอยู่หลายสาขา เราสามารถรวมระบบมาไว้ที่เดียวกันได้หรือไม่?
  เนื่องจากระบบ Seara เป็น Cloud Platform ดังนั้น ผู้ใช้งานสามารถควบคุมพื้นที่ให้บริการ WIFI ในแต่ละพื้นที่ได้จากส่วนกลาง โดยสามารถแยกบริหารจัดการ WIFI ในแต่ละพื้นที่ ได้แยกตาม WIFI SSID ได้ ทั้งนี้สามารถแยกบริหารจัดการะบบ WIFI สำหรับพนักงานและลูกค้าออกจากกันด้วยระบบ Seara ได้ด้วยเช่นกัน
 • ถ้ามีระบบ WIFI เดิมให้บริการอยู่แล้วต้องการใช้ Seara ต้องทำอย่างไร?
  1. หากอุปกรณ์ที่มีรองรับการทำงานร่วมกับ Seara อยู่แล้วสามารถตั้งค่า External Captive Portal และ Radius Server เพื่อใช้งาน Seara ได้ทันที 2. ในกรณีอุปกรณ์เดิมไม่สามารถทำงานร่วมกับ Seara ได้สามารถนำอุปกรณ์ Gateway เช่น Microtik เข้ามาเชื่อมต่อก่อนออก Internet ก็สามารใช้งาน Seara ได้เช่นกัน
 • Seara รองรับการจัดเก็บ Log ตาม พรบ คอมพิวเตอร์ได้หรือไม่?
  Seara รองรับการจัดเก็บ Log ตาม พรบ คอมพิวเตอร์โดยมีการจัดเก็บทั้ง Radius Accouting Log และ Internet Traffic Log (*เฉพาะการใช้งานร่วมกับ Microtik) โดยเป็นผลิตภัณท์แรกที่มีการจัดเก็บ Log บน Cloud และได้รับใบรับรองผลิตภัณท์ จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

bottom of page