top of page
Seara No.1.png

เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของคุณ...
ด้วยบริการFreeWiFi 

 ง่าย มีประสิทธิภาพ และ เข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น 

Seara No.2.png

เกี่ยวกับเรา

แฟลตฟอร์มบริหารจัดการระบบ WIFI ที่เปลี่ยนการให้บริการ Free WIFI  ให้เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อธุรกิจของคุณ รองรับการจัดเก็บข้อมูลตาม พรบ คอมพิวเตอร์ และ PDPA 

พัฒนาโดยทีมงานมืออาชีพภายใต้มาตรฐาน ISO29100 

ความสามารถเด่นของระบบ

d.png

PORTAL BUILDER

สร้างหน้าลงทะเบียนเข้าใช้งาน และ หน้าโฆษณา อย่างง่ายดาย

กำหนดระยะเวลาและความเร็วในการใช้งานได้ดังใจ

Untitled-1.png
d.png

DATA ANALYTIC

เก็บข้อมูลและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า

รองรับ Log พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และ PDPA

Tablet_Pro_Mockup_4_.png
Asset 4.png
Tablet_Pro_Mockup_9_.png
Asset 1_2x.png
91374.png
Asset 2.png
d.png
สร้างหน้า login.png
Seara No.3.png

A SAMPLE CUSTOMER JOURNEY

Asset 1_2x.png

Support Hardware 

support hardware
Untitled-1.png

Usage example

ต้องการทดลองใช้งาน

 คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน 

bottom of page