top of page
Portal Builder

Portal Builder

portal builder

       เครื่องมือสำหรับสร้างหน้าลงทะเบียนการใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่ง่ายและสามารถปรับรูปแบบได้ตามที่คุณต้องการ  ไม่ว่าจะเป็น Theme, Photo, Background, Logo หรือ สีปุ่มต่างๆ  โดยระบบรองรับภาษาต่างๆทั่วโลกกว่า 8 ภาษา

สร้างหน้า login.png

Hotspots Management

กำหนดการใช้งาน Login Portal แยกตามชื่อ WIFI SSID ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถดูแลและจัดการระบบทั้งหมดได้ ในที่เดียว สามารถกำหนดหน้า WIFI Portal แยกตาม Brand ร้านค้าและตามพื้นที่ใช้งานได้

WIFI SSID2

 Login Method

กำหนดวิธีการ Login WIFI  ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น User & Password, Email, Mobile, Facebook, Line และ Twitter 

Advertisement

สร้างหน้าโฆษณาใน รูปแบบข้อความ รูปภาพ และ VDO คลิป หรือ เชิญชวนให้ลูกค้ากด  Link Fanpage ของเรา

Login Page
Ask for more info
Advertisement

Additional Information

กำหนดให้ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อลงทะเบียนใช้งานในครั้งแรก  เพื่อเก็บข้อมูล ตาม พรบ  คอมพิวเตอร์และใช้งานสำหรับวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าของเรา

User Account & Detail 

แสดงข้อมูลผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแยกประเภทตามวิธีการลงทะเบียน ามารถส่งออกข้อมูลการ

ลงทะเบียนใช้งานออกมาได้ในรูปแบบ Excel หรือ csv ไฟล์ ดู Timeline ในการเข้าใช้งาน WIFI

ในแต่ละ Location ต่างๆรวมถึงข้อมูลความยินยอมให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานได้ตาม PDPA

User Account
สร้างหน้า login.png

         ยืดหยุ่นและรองรับการตั้งค่าการใช้งานได้หลากรายรูปแบบ เช่น การกำหนดความเร็วและระยะเวลาในการใช้งาน, วันหมดอายุ, จำนวนอุปกรณ์ที่อนุญาติให้ใช้งาน เป็นต้น 

รองรับการจดจำ MAC Address และ กำหนด WIFI SSID ที่สามารถใช้งาน Internet Package

Internet Package

Package

Term of Service & PDPA

กำหนดเงื่อนไขการให้บริการ, นโยบายความเป็นส่วนตัว

และ ความยินยอมเพื่อให้นำข้อมูลในกิจกรรมทางการตลาด ได้ก่อนการเข้าใช้งาน WIFI สามารถกำหนดข้อความได้เองแยกตาม WIFI ที่ใช้งาน

Internet package

Coupon Code

       ระบบคูปองอินเทอร์เน็ตสำหรับการสร้างผู้ใช้งานอย่างง่ายโดยให้ระบบสุ่ม username และ password ตามรูปแบบที่ต้องการและสามารถพิมพ์คูปองเพื่อแจกหรือจำหน่ายให้ลูกค้า เหมาะสำหรับ อพาร์ทเม้น หรือ โรงแรมที่ต้องการแจกฟรี WIFI หรือ ขาย WIFI ให้กับลูกค้า ด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน

 1. เลือก Package

 2. กำหนดรูปแบบ Username, Password

 3. ระบุจำนวนคูปองที่ต้องการสร้าง

Coupon.png

Login Statistic  & User Analytic

       รายงานสถิติการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแยกตามช่วงเวลา และ สถานที่ สำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า แสดงข้อมูลในหลายมิติ เช่น สถิติการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานเดิมเทียบกับผู้ใช้งงานใหม่ วันและเวลาที่มีการใช้งานสูง ระยะเวลาในการเข้าใช้งานระบบ

New and Return User
New and Return stat
Histrogram

       รายงานวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งาน แยกตาม เพศ อายุ วิธีการลงทะเบียน ภาษา และอุปกรณ์ที่ใช้งาน พร้อมระบบ

เปรียบเทียบ ที่สามารถวิเคราะห์แยกตามช่วงเวลาและพื้นที่ ให้บริการได้

Duration usage
Screenshot 2022-02-17 at 2.26.34 PM.png
Data Analytic

Top Usage

       รายงานแสดงลำดับของผู้ใช้งานที่มีการใช้งานสูงสุด แยกตาม ปริมาณการรับส่งข้อมูล ระยะเวลาออนไลน์และจำนวนครั้งที่มีการใช้งาน ตามระยะเวลาและพื้นที่ให้บริการ ที่สนใจ

Top Usage
Intenet Traffic Log
Woman Typing

**รองรับเฉพาะการใช้งานร่วมกับ Microtik เท่านั้น

Internet Traffic Log

รอบรับการจัดเก็บ Intetnet. Traffic Log ตาม พรบ คอมพิวเตอร์ โดยซอฟต์แวร์ผ่านการตรวจและได้รับใบรับรองมาตรฐานการจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

Internet Traffic Log.png
nectec Certificate.png

User Transaction

       ข้อมูลการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต แสดงชื่อผู้ใช้ IP Address, Mac Address, Login-Logout Time และ สถานที่ใช้งาน ตามมาตฐาน Radius Accounting พร้อมระบบสืบค้นข้อมูล

User Transacion

Role & Permission

       การจัดการผู้ดูแลระบบที่สามารถสิทธิ์การเข้าถึงฟีเจอร์จต่างๆได้ตามการต้องการ โดยสามารถเพิ่มผู้ดูแลระบบ ได้หลายคน และ สามารถกำหนดใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงส่วนต่างๆของระบบแยกย่อยได้โดยละเอียดเช่น การสร้างผู้ใช้งาน, การแก้ไขผู้ใช้งาน หรือการเข้าถึง Log ของระบบเป็นต้น

Role and permission.png
Free Wifi
Survey

Smart Survey Form

สร้างแบบสอบถามข้อมูลต่างๆ สำหรับสำรวจความต้องการ, ความพึงพอใจ ของการให้บริการ ได้ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้งานจะถูกบังคับให้ตอบแบบสอบถามก่อนการเข้าใช้บริการ WIFI ผู้ดูแลระบบสามารถดึงคำตอบจากแบบสอบถามออกจากระบบในรูปแบบ ของ Excel file พร้อมข้อมูลตอบแบบสอบถามสำหรับนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้บริการได้

bottom of page